DALMACIJALOV d.o.o


Na istoku granica lovišta je kanjon rijeke Cetine sa ponudom raftinga, kanu, kanjoninga, ribolova a  za vrijeme sezone nezaboravnog kupanja.

 

 

 
Najistočniji dio lovišta Mosor graniči sa parkom prirode, planinom Biokovo

Aktivni odmor
rafting, planinarenje, jahanje, kupanje, pecanje ...

 

  


Mogućnost izleta na otoke; preporučamo otok Hvar,

gdje možete provesti nezaboravni odmor uz lov muflona i divljih svinja i podivljalih koza.

 

 

 
To lovno područje vrlo je pogodno i za obiteljski turizam, jer u neposrenoj blizini postoj mogućnost jahanja, škole jahanja, brdskog biciklizma, posjete prekrasnim  kraškim spiljama .

 


Split, značajna putnička i tranzitna luka Jadrana, administrativno je i kulturno središte. Iako su, mnogo prije njega, na ovom području nicali gradovi - grčke kolonije: Issa (otok Vis), Pharos (Stari Grad na otoku Hvaru), Tragurion (Trogir), Salona (Solin) i Epetion (Stobreč), Split se u rimsko doba, izgradnjom Dioklecijanove palače početkom 4. stoljeća naše ere, polako ali sigurno pretvarao u trgovačko i gospodarsko središte. Postavši početkom 10. stoljeća središtem mitropolije, Split puni procvat doživljava u 14. stoljeću, stvorivši samostalnu komunu - civitas Spalatei, s najstarijim napisanim i sačuvanim gradskim Statutom iz 1312. godine. Uz renesansni Split vežu se i imena najslavnijih kipara i klesara tog vremena - kao što su: Juraj Dalmatinac, Andrija Aleši i Nikola Firentinac. Suvremeni Split, danas drugi po veličini grad u Hrvatskoj, svojom turističkom i kulturnom ponudom, stoji uz bok svih mediteranskih gradova te veličine.


Grad Omiš zbog svog jedinstvenog položaja djeluje kao izuzetak, niknuo je na samom ušću rijeke Cetine kao gusarska utvrda, a počeci se spominju još u doba Grka i Rimljana.