DALMACIJALOV d.o.o

Lovište "MOSOR", površine cca. 12 000 ha, brdsko-krškog je tipa. Smješteno je na planini Mosor, s najvišim vrhom od 1339 m.n.v., u neposrednoj blizini Splita, gospodarskom, kulturnom, tranzitnom i sportskom centru Dalmacije. Iako u blizini Splita planina djeluje osamljeno i na prvi pogled zastrašujuće. Potpuno je bez prometnica, a nekadašnja planinska sela su napuštena. Lovcima i ljubiteljima prirode pruža pravi ugođaj.


Pogled sa osamljene gore

 

 

 
Prisutni predatori: vuk, medvjed, čagalj, lisica, kuna bjelica, orlovi, jastrebovi, sokolovi i gavrani

 

Vuk- zaštićen i vrlo brojan
Lov - samo kamerom

 


Od sitne divljači najbroijnija je jarebica kamenjarka, golub pečinar, zec, te u preletu šljuka bena i golub grivnjaš.

 

Čeke od kamena – uklopljene u krajolik 
Zimski ugođaj južne strane lovišta

 
U lovištu  glavna divljač su mufloni, divlja svinja, a u manjem broju divokoze, srneća divljač i grivasti skakači.

 
Mufloni – Glavna divljač lovišta

 
Grivast skakač – u Republici Hrvatskoj rijetkost, a na planini Mosor stabilna populacija.

 

Zimski ugođaj sjeverne strane lovišta